Dilatačný hranol

20130619_082721Dilatácia je priestor ponechaný na rozpínanie materiálu, napr. pri kladení podláh na väčšie plochy,na mostných konštrukciách a pod.
D
ilatačný hranol prenáša rozmerové zmeny betónového poteru a zabraňuje narušeniu zvislej konštrukcie, zabraňuje prenosu tzv. „krokového hluku“ z podlahy do konštrukcie, zabraňuje vzniku tepelného mosta medzi podlahou a múrom, čo je veľmi dôležité hlavne pri podlahovom kúrení.
Dilatačný hranol z korku je ekologicky a hygienicky nezávadný materiál, po zabudovaní neuvoľňuje žiadne škodlivé látky.
Rozmery: 10 x 10 x 1000 mm a 10 x 20 x 1000 mm.