Antivibračné dosky

image1Antivibračné dosky sa využívajú pri odizolovaní zdroja vibrácii – CNC stroje, priemyselné a dopravné ťažké stroje, vzduchotechnika, mostové konštrukcie, odizolovanie obytných a priemyselných budov, koľajové trate, diaľnice a cesty, v obytných zónach, letiská a iné.
Sú vyrobené z korkovej drti, kde sú na spojenie jednotlivých granúl použité špeciálne trvalo flexibilné spojivá. Korok spájaný takýmito špeciálnymi spojivami zaručuje dlhodobé technické vlastnosti antivibračnej dosky aj pri extrémnom zaťažení.
Rozmer: 1000 x 500 x 20-100 mm

Tepelná izolácia – rovné strechy, steny, fasády, stropy a pod.

Antivibračná izolácia – stroje, motory, manipulačná technika, výťahové strojovne, chladiace agregáty, kompresory, mostné konštrukcie a pod.