TREMS s.r.o.
OD Jednota
Hviezdoslavova 2020/20
915 01 Nové mesto nad Váhom

IČO: 46 682 163
DIČ: SK2023515813
Registrované: 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd Sro, č. 26255/R

www.trems.sk

Svätopluk Urbanec +421 905 324 984
Alexander Frank +421 905 387 967
Lenka Urbancová +421 905 675 372
Servis, montáž +421 918 561 240

trems@trems.sk