Výrobky z korku

Dnešný trh ponúka množstvo izolačných materiálov za rôzne ceny a s rôznymi vlastnosťami. Kým vo svete, najmä v západnej a južnej Európe, sa korok v stavebníctve využíva viac ako sto rokov, na Slovensku je pomerne málo známy.
Čoraz viac ľudí si však uvedomuje, že prírodné materiály im dokážu poskytnúť nielen kontakt s prírodou, ale aj dosiahnuť výrazné úspory energií a pozitívny vplyv na zdravie prostredia, v ktorom bývajú a pracujú.
Korková izolácia sa vďaka prirodzeným vlastnostiam kôry korkového duba stala veľmi obľúbenou, nielen vďaka stopercentne prírodnému pôvodu, ale najmä pre svoje vynikajúce izolačné vlastnosti, ktoré sa prakticky nemenia celé desaťročia. Testy ukázali, že aj pri extrémnych vonkajších vplyvoch
prudké zmeny teplôt a vlhkosti, priame slnečné žiarenie, kvalita ovzdušia, atď., sa vlastnosti korkovej izolácie ani po 70 rokoch nezmenili viac ako o tri percentá. Korok má aj antibakteriálne účinky (zabraňuje vzniku a šíreniu plesní) a zároveň má jedinečné vlastnosti, ako je paropriepustnosť, nenasiakavosť a rozmerová stabilita.

Vlastnosti korku určila príroda
Vlastnosti korku vyplývajú z jeho prirodzenej štruktúry a chemického zloženia bunkových membrán. Každý centimeter kubický alveolárnej štruktúry korku obsahuje 30
40 miliónov buniek, pričom sa v každej z nich nachádza plyn podobný vzduchu a steny buniek tvorí celulóza, suberín a vosk. Suberín spolu s voskom spôsobuje, že korok neprepúšťa tekutiny ani plyny. Fakt, že korkové pletivo obsahuje 89,7 % plynných látok spôsobuje, že jeho hustota je veľmi malá, rádovo 0,12 0,20.
Plynný prvok, uzavretý v miniatúrnych hermeticky tesných prepážkach, neumožňuje takmer žiadnu vodivosť z hľadiska tepelného, zvukového alebo vibračného pôsobenia. Preto vďaka týmto vlastnostiam korok spĺňa až štyri izolačné požiadavky
okrem tepelnej a zvukovej aj antivibračnú a antibakteriálnu.

Univerzálne použitie
Korok pre svoju univerzálnosť sa používa v rôznych oblastiach. Pre svoju schopnosť pohlcovať svoj vlastný rozmer a optimálnu pružnosť sa často uplatňuje v pochôdznych či pojazdových strešných systémoch. Pre svoju mimoriadnu schopnosť znášať vysoké zaťaženie vlhkosťou je dokonca najvhodnejším riešením pre konštrukciu vegetačných striech. V interiéri sa korok využíva v podlahových systémoch a na izolovanie vnútorných priečok, a to nielen vďaka tepelnoizolačným, ale i zvukovoizolačným vlastnostiam. Kombinácia týchto vlastností predurčuje korok aj na konečné systémové riešenie pri realizácii korkovej plávajúcej podlahy, korkovej dlažby (vhodnej i do kúpeľní), alebo ako korkový obklad stien. V priemyselných prevádzkach sa zasa špeciálne upravený korok využíva ako antivibračný izolant pod stroje a zariadenia.

Najvhodnejší je pri rekonštrukciách
Korok si okrem svojich výnimočných izolačných vlastností zachováva schopnosť dýchať a „nezadusiť“ stavbu. Práve preto sa hodí aj na dodatočné zateplenie starších domov, ktoré sú často vlhké a nedostatočne izolované. Ak práve na takéto stavby aplikujeme nízko alebo celkom nepriepustné systémy, veľmi pravdepodobne príde k napadnutiu vnútorného prostredia škodlivými plesňami, čím sa vytvorí vysoko bakteriálne prostredie nevhodné na bývanie. K zabráneniu vzniku tohto rizika treba používať izolácie s vyššou priepustnosťou pár. U nás sa na tento účel používajú minerálne izolácie. Ich nedostatkom je však vysoká citlivosť na vlhkosť prostredia, pri ktorej dochádza k tzv. vatovému efektu, teda k štrukturálnym zmenám, zhoršujúcim tepelnoizolačné vlastnosti stavby, ktorá sa po istom čase stáva nedostatočne izolovanou.