Výrobky z korku - korok pre obuvníkov

Výlisky sú určené pre obuvnícke firmy na výrobu rôznych obuvníckych produktov. Sú vyhotovené lisovaním zmesi korku a spojív vo formách. Sú vysoko flexibilné.
Pre potreby obuvníckehoho priemyslu možno použiť aj korkové dosky, z ktorých sa môžu vysekávať vkladacie vložky do topánok a pod.

Viac informácií na obchod@trems.sk.