Výrobky z korku - protihlukový tlmiaci pás

Používa sa na pružné napojenie medzi stenou a susednými časťami stavby, čím prerušuje pozdĺžne vedenie zvuku bočnými časťami stavby a tým zlepšuje celkovú zvukovú izoláciu.
Šírka tlmiaceho pásu musí odpovedať šírke steny. Dodávame v šírkach 80 mm a 100 mm.